Onze aanpak


Algemene informatie
In een professioneel project vormen opdrachtgever en opdrachtnemer een belangrijke team. Maar er is pas sprake van een relatie als de opdrachtnemer de opdracht heeft aangenomen. Een opdracht aannemen is een belangrijke professionele vaardigheid. Of het nu een ‘gewone’ opdracht is of een groot project: neem altijd bewust het besluit om een opdracht aan te nemen. Dat geldt zowel voor de projectleider als voor de andere teamleden. Een opdracht komt in overleg tot stand.

Wij werken altijd in drie stappen:
 

Aanname
Aan het begin van de opdracht gaan wij altijd eerst met de opdrachtgever in gesprek. In dat gesprek willen wij een volledig en duidelijk beeld krijgen van wat de opdracht inhoudt. Wij gaan niet aan de slag voordat we de hele opdracht hebben geanalyseerd en in kaart gebracht, zodat wij volledig met de opdrachtgever op één lijn zitten. Daarna maken we een offerte op en bespreken deze in detail met de opdrachtgever. Zo willen wij eventuele misverstanden voorkomen.


Uitvoeren
Wanneer de volledig aanname van de opdracht is voltooid, en de offerte geaccordeerd is, beginnen we met het uitvoeren. Als eerste bespreken we de opdracht volledig met onze technische specialisten. Daarnaast worden bestellingen ten behoeve van de opdracht gedaan. Vervolgens begint ons technisch personeel op de afgesproken datum aan de opdracht. Tijdens de gehele opdracht wordt de opdrachtgever op de gewenste manier op de hoogte gehouden van de voortgang van de opdracht. Als er wijzingen nodig zijn tijdens de opdracht, worden deze vroegtijdig doorgegeven en besproken met de opdrachtgever.


Overdracht
Nadat de opdracht volledig is uitgevoerd en gecontroleerd, wordt deze volledig met de tekeningen en veranderingen die tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn ontstaan, besproken en overgedragen aan de opdrachtgever. Tevens blijven wij altijd bereikbaar voor eventuele uitbreidingen, eventueel onderhoud, vragen over de geleverde opdracht en aanpassingen, mochten die nodig zijn.