NetCrunch

Profile

Agentloos Systeem & Netwerk Monitoring voor diverse netwerkomgevingen en -componenten

Fabrikant : AdRem 

 

 

Infrastructuur:Linux, Windows, NetWare, Suse Linux, BSD, Mac OSx

Waarom "try & buy"? 

Altijd weten wat er gebeurt met uw kritische applicaties, servers en netwerkapparatuur. NetCrunch stelt IT-teams in staat om de prestaties en technologische inefficiënties in verband met de reactieve en gesegmenteerde netwerkbeheer aanpak te elimineren. NetCrunch gebruikers kunnen storingen voor blijven, kunnen sneller problemen detecteren en oplossen en kunnen efficiënter middelen aanwenden. Op een hoger organisatorisch niveau, stelt dit de IT in de gelegenheid om over te gaan naar een preventief, proactief, en uniform operatiemodel.

NetCrunch kan remote worden geconfigureerd met behulp van de Administration Console. Geoptimaliseerde remote access protocol (met encryptie en compressie) geeft meerdere beheerders snelle toegang tot NetCrunch gegevens. Meerdere NetCrunch servers zijn ook gemakkelijk toegankelijk vanaf een werkstation.


Meerdere sites kunnen worden gecontroleerd door een centrale locatie met een enkele werkstation door de centrale IT-afdeling of externe monitoring service provider.

Productbeschrijving:

Network Discovery en Mapping

NetCrunch ontdekt automatisch TCP / IP-nodes om een nauwkeurig beeld te genereren in de vorm van fysieke en logische netwerktopologiekaarten en andere dynamische overzichten.


Multiplatform Monitoring

NetCrunch combineert agentloze monitoring van diverse netwerkapparaten en besturingssystemen zoals Windows, Linux (kernel 2.4 of recenter), Novell OES, Mac OS X, BSD en NetWare.


Event Management en Alerting

NetCrunch verenigt fault management door het verzamelen van, en het signaleren op events, ontvangen uit een verscheidenheid aan externe bronnen zoals: Windows event logs, Syslog-of SNMP traps.


User Experience Monitoren

NetCrunch bevat meer dan ingebouwde 65-in Network Service-monitoren en geavanceerde user experience monitoren (HTTP / S, POP3, FTP, SMTP, DNS).


Real Time Performance Monitoring

NetCrunch monitoort real-time waarden die worden weergegeven op grafieken en meters. Meerdere nodeprestaties kunnen worden vergeleken op een enkele kaart.


250 Voorgedefinieerde Monitoringregels

NetCrunch wordt geleverd met vooraf gedefinieerde event monitoring en dataverzamelpolicies, toepasbaar in populaire hardware en software zoals IIS, Apache en MS SQL.


Ongekende GUI

NetCrunch presenteert een unieke manier van het beheren van duizenden netwerkapparaten binnen één intuïtieve grafische interface, gebruikmakend technieken als drag & drop en multiselection.


Client / Server architectuur

NetCrunch is gebouwd op Client / Server architectuur die server taken en GUI scheidt. Dit maakt NetCrunch snel, stabiel en schaalbaar.

 

Netwerk detetectie en indeling (1e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

NetCrunch ontdekt automatisch TCP / IP nodes om een nauwkeurig beeld in de vorm van fysieke en logische netwerk topologie kaarten en andere dynamische overzichten te creëren.


Functionaliteiten:

Met NetCrunch worden alle netwerk componenten opgenomen in het Netwerk Atlas. Sommige overzichten vertegenwoordigen een groep van nodes en kunnen als kaarten worden getekend, sommige andere vertegenwoordigen real-time waarden van prestatiecounters en ze zijn getekend als grafieken of meters. Overzichten kunnen dynamisch worden gegenereerd door een te filteren regel (zoals SQL-query), of handmatig door de gewenste nodes te kiezen.

Rapporten kunnen worden gemaakt van elk overzicht in de Netwerk Atlas. U kunt gewoon kiezen voor het tabblad, kolommen en gegevens groepering en er kunnen ook nieuwe rapporten worden gepland. Programma komt met veel voorgedefinieerde overzichten waaronder: IP-netwerken, Routing Kaart, Fysieke Segments, Servers, Kaarten met problemen en anderen.


Logische Networks

NetCrunch onderhoudt en organiseert automatisch kaarten als overzichten van logische IP-netwerken.


Fysieke segmenten

NetCrunch ontdekt en presenteert fysieke verbindingen tussen switches en nodes op fysieke topologie kaarten. Het programma update automatisch fysische kaarten indien er nieuwe nodes of veranderingen aan verbindingen worden ontdekt.


Routing

Routing kaartdetails betreffende het logisch structuurverband tussen routers en netwerken. Het programma update automatisch en organiseert de routing kaart.


Custom Maps

Met NetCrunch kunnen klantspecifieke kaarten worden gemaakt en geplaatst op elke achtergrond. Kaarten kunnen links bevatten naar andere kaarten, gemonitoorde nodes en andere grafische elementen.


Monitoring Dependencies

De kaart geeft de hiërarchische structuur van Monitoring Dependecies. De kaart wordt automatisch bijgewerkt en aangelegd door het programma.


Dynamische Views

Met NetCrunch kunnen dynamische overzichten worden gemaakt op basis van verschillende criteria, zoals systeem of service status.

Server monitoring (2e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

NetCrunch combineert agentloze monitoring van diverse besturingssystemen zoals Windows, Linux (kernel 2.4 of recenter), Novell OES, Mac OS X, BSD en NetWare.


Functionaliteiten:

NetCrunch monitoort agentloos werkstations en servers (Windows, Linux, Mac OS X, BSD, NetWare) met één interface. NetCrunch monitoort ook systemen op virtuele machines. NetCrunch vereist admin credentiels om verbinding te maken met servers en werkstations om prestatiecounter-statistieken te verzamelen.


Windows

NetCrunch maakt remote verbinding met het Windows-systeem om de prestaties te monitoren. Bij het ophalen van prestatiecounters die beschikbaar zijn in Windows, traceert en waarschuwt NetCrunch over kwesties die van invloed op de Windows server prestaties. Lijst van gemeten parameters: * CPU, geheugen, schijf gebruik * Afdruktaken en wachtrijen * Processen, taken * Windows NT diensten en applicaties (waaronder MS SQL, Exchange, IIS en Active Directory) * Directory en file system * Netwerk gebruik.
Bovendien verzamelt NetCrunch gegevens van Windows Event Log.


Linux

NetCrunch ondersteunt agentloze monitoring van systemen op basis van Linux-kernel 2.4 en recenter. Het kan meer dan 100 prestatiecounters volgen om de prestaties van Linux-servers te bepalen. Lijst van algemeen gemeten parameters: * CPU (gebruik, systeem vs gebruikers, per proces) * Memory (huidige, vrij, per proces) * Disk gebruik * Processen (existentie, resources: CPU, geheugen) * Netwerk (bytes verzonden / ontvangen / verzonden, huidige bandbreedte, interface fouten) * Netwerkdiensten (beschikbaarheid en prestaties).


Mac OS X

NetCrunch biedt volledig geïntegreerde Mac OS X-monitoring (Tiger en Leopard). NetCrunch monitoren: * Systeem (uptime / downtime, gebruikers die ingelogd zijn) * Processorgebruik * Memory gebruik * Disk gebruik * Netwerk interface statistieken * Processen (CPU, geheugen per proces gebruik) * Gebruiker (CPU, geheugen) * TCP statistieken.


BSD

NetCrunch monitoort FreeBSD, OpenBSD en NetBSD. De volgende BSD statistieken worden opgehaald: * Systeem (uptime / downtime, gebruikers die ingelogd zijn) * Processor gebruik * Memory gebruik * Disk gebruik, * Netwerkinterface statistieken, * Processen (CPU, geheugen per proces gebruik) * Gebruiker (CPU, geheugen) * TCP statistieken.

 

Andere UNIX-systemen

NetCrunch biedt SNMP-monitoring ook voor andere UNIX-gebaseerde systemen, waaronder HP-UX, Solaris en AIX. NetCrunch biedt uitgebreide monitoring met meer dan 110 systeemprestatiecounters.

Gebruikelijke server performance parameters:

  • UNIX: * CPU (gebruik, systeem vs gebruikers, per proces) * Memory (huidige, vrij, per proces) * Disk gebruik * Proces (existentie, resources: CPU, geheugen) * Network (bytes verzonden / ontvangen / verzonden, huidige bandbreedte, interface fouten) * Network Services (beschikbaarheid en prestaties).
  • Solaris: * Algemene procesinformatie * CPU gebruik * CPU Misbruik Proces * File System gebruik * Gemiddelde belasting * Processen per gebruiker * Aantal processen * Virtueel geheugen (swap) * Fysiek geheugen.
  • AIX: * CPU-gebruik * CPU Misbruiker proces * File System Gebruik * Gemiddelde belasting * Processen per gebruiker * Algemene procesinformatie * Virtueel geheugen (swap).
  • Novell NetWare: NetCrunch haalt statistieken van Novell NetWare-servers op van meer dan 110 systeemprestatiecounters. Programma volgt server subsystemen en onderdelen waaronder: * CPU, geheugen, schijf * Afdruktaken en wachtrijen * Processen, Taken en NLM's * Directory en file system * Netwerk gebruik.
    Voor NetWare monitoring gebruikt NetCrunch SNMP of NCP (NCP met Novell Client).

Event management en alarmering (3e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

NetCrunch verenigt fault management door het verzamelen van, en het signaleren op events, ontvangen uit een verscheidenheid aan externe bronnen zoals: Windows event logs, Syslog-of SNMP traps.


Functionaliteiten:

Event bronnen

NetCrunch verwerkt events afkomstig uit verschillende bronnen. Sommigen zijn extern waaronder SNMP traps of Windows Event Log entries en anderen zijn die die door NetCrunch worden gegenereerd waaronder Monitoring Evenents (node status verandering) of Atlas Events (nieuwe node ontdekt).


Alerts = events + acties

Wanneer NetCrunch Event Manager een event ontvangt, wordt het eerst geschreven naar de Event Database, pas dan verwerkt en voert NetCrunch de acties uit die gedefinieerd zijn voor het evenement. Acties kunnen op verschillende niveaus worden gedefinieerd - voor elke node of groep van nodes (kaart, atlas). De event database is snel en schaalt op tot 128 GB aan gegevens. De evenement gegevens zijn ook toegankelijk via de ODBC-driver.


Alert escalatie en correlatie

Acties toegewezen aan een event kan onmiddellijk worden uitgevoerd of na enige tijd wanneer het event niet is gewist. De meeste van de ingebouwde events zijn gecorreleerd en wanneer de event voorwaarde verandert, worden ze automatisch gewist. Bijvoorbeeld, wanneer een bepaalde event wordt ontvangen door NetCrunch, wordt de Desktop Notificatie onmiddellijk weergegeven. Als de alert niet binnen 15 minuten wordt bevestigd of gewist, kan de computer opnieuw worden opgestart.

Beschikbaarheid monitoring (4e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

NetCrunch monitoort all uw netwerkservices met de hulp van meer dan 65 ingebouwde Network Service monitoren en met de hulp van geavanceerde user experience monitoren (HTTP / S, POP3, FTP, SMTP, DNS).


Functionaliteiten:

Eigenlijk alles dat is aangesloten op het netwerk kan worden beschouwd als een dienst. Als er een apparaat op het netwerk is, dan dient dat altijd een doel, namelijk het aanbieden van een dienst. Er zijn slechts verschillende methoden voor het controleren van de beschikbaarheid van deze diensten.


Basisniveau

Sommige van de diensten (apparaten) kunnen worden gecontroleerd door een eenvoudige PING terwijl anderen grondiger kunnen worden gecontroleerd door Network Services monitoren. Dit monitoren wordt intelligente pings genoemd, omdat ze niet alleen de verbinding, maar ook ontvangen reacties kunnen controleren. NetCrunch bewaakt de beschikbaarheid van meer dan 65 voorgedefinieerde TCP / UDP-netwerkdiensten, zoals DNS, FTP, HTTP, POP3, SMTP, enz. Het kan de prestaties van netwerkdiensten controleren, gemeten op een aantal verzonden en ontvangen pakketten, responstijd, en het percentage van verloren pakketten verloren en ontvangen. De gemonitoorde diensten kunnen worden aangepast en beheerders kunnen hun eigen definities toevoegen.

 

Advanced niveau - User Experience Monitoren

De bewaking van een aantal belangrijke diensten kunnen worden uitgevoerd op meerdere niveaus. Het  basisniveau controleert slechts het basisservice antwoord (het is meestal een soort van Hallo), terwijl het Advanced Niveau controleert meer op specifieke zaken waaronder authenticatie (HTTP, FTP, POP3, SMTP) of wanneer de dienst naar behoren werkt (bijvoorbeeld download een bestand, ontvangt en stuurt test e-mails).


HTTP / HTTPS

NetCrunch monitort meerdere URL's en controleert de beschikbaarheid. Het programma kan ook pagina titel of inhoudwijzigingen monitoren. Dit verzekert de juiste weergave en de gewenste inhoud van de websites.


POP3

Het programma kan periodiek naar de POP3 service authenticeren met de gegeven credentials, en bevestigen dat e-mail gebruikers met succes toegang tot de dienst krijgen.


SMTP

NetCrunch kan test e-mails verzenden naar een specifiek e-mail adres. Als de SMTP service niet in staat is om het bericht te verzenden, wordt de beheerder gewaarschuwd.


FTP

NetCrunch naar de FTP-server authenticeren. Het kan ook de directory lijst met bestanden monitoren en stuurt een melding als er een wijziging plaatsvindt (bijvoorbeeld als een bestand is gewijzigd of verwijderd). Bovendien kan het een download test uitvoeren. Het stelt beheerders in staat de wijzigingen van de FTP-server inhoud te controleren.


DNS

NetCrunch IP-adres of de DNS-naam oplossen om te controleren of de DNS-service response overeenkomt met het verwachte patroon (gedefinieerd in NetCrunch door de beheerder). Het maakt het ontdekken van onverwachte (of zelfs ongeoorloofde) DNS wijzigingen mogelijk.

Prestatie monitoring (5e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

NetCrunch monitoort real-time waarden die op grafieken en meters worden getoond. Meerdere nodeprestaties kunnen worden vergeleken op een enkele kaart. Er kunnen verschillende redenen zijn om de prestaties van een netwerk te monitoren. Allereerst om de kwaliteit van een bepaalde dienst, meestal gemeten door de responstijd en de beschikbaarheidstijd. De andere kunnen bedoeld zijn voor toekomstige uitbreidingsplanning, wanneer knelpunten moeten worden geïdentificeerd en opgelost.


Functionaliteiten:

NetCrunch monitoort agentloos prestaties van verschillende netwerkapparaten (SNMP), besturingssystemen en applicaties die draaien op Windows of UNIX / Linux. Dit wordt gerealiseerd door het monitoren van geselecteerde prestatiecounterwaarden en triggering van alerts. Al deze waarden kunnen worden verzameld en opgeslagen voor latere lange termijn trendanalyses.

Statistieken real-time (6e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

NetCrunch presenteert recent verzamelde gegevens van real-time grafieken en toont de prestatiecounters van de laatste uren.


Functionaliteiten:

Om rapporten te genereren, initieert NetCrunch automatisch dataverzameling gebaseerd op definities van monitoringpolicies. Rapporten worden op aanvraag gegenereerd of periodiek geleverd per e-mail naar geselecteerde ontvangers.

Trend analyse (7e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

Met NetCrunch kunt u historische trend counters met distributiewaarden bekijken.


Functionaliteiten:

Trend Viewer

Gegevens die door NetCrunch zijn verzameld, kunnen worden gebruikt voor rapportage of  trendanalyse. Er is een aparte tool met de naam "NetCrunch Trend Viewer", speciaal ontworpen voor dit type analyse. Het is ook remote toegankelijk via de Web Client. Historische prestaties van een enkele counter kan worden vergeleken met meerdere nodes op een enkele grafiek om te bepalen of er onder- of overbezetting is van resources.


Trends exporteren

Voor verdere analyse en diagnosticeren met behulp van externe rapportage-instrumenten, kunnen beheerders de door NetCrunch verzamelde gegevens exporteren naar industrie standaard databases, waaronder: * MS SQL Server 2000/2005 * MS Access 2000 of hoger * Oracle 9i/10g * MySQL 5. x * Interbase 7.x * ODBC-gegevensbronnen * MySQL 5.0.18 via MySQL ODBC 3.51 Driver * DBISAM 4.x.

Treshold monitoring (8e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

Met NetCrunch kunt u thresholds op performance counters instellen ofwel Treshold Based Monitoring).


Functionaliteiten:

NetCrunch Tresholds op prestatiecounters, omvat basisniveau (tegenwaarde is hoger dan / zakt onder de drempelwaarde), het bestaan ervan (enige waarde ontvangen / niet ontvangen van de counter), status (tegenwaarde gelijk aan de drempelwaarde voor specifieke periode) en onverwachte verandering (counterwaarde wijkt af van de gemiddelde waarde van de onlangs ontvangen waarde met een specifieke percentage).

Netwerk apparaat monitoring (9e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

NetCrunch ondersteunt monitoring van vele hardware-apparaten met behulp van SNMP v1-3. Het kan actief SNMP counters controleren of passief SNMP-traps of syslog-berichten ontvangen.


Functionaliteiten:

NetCrunch maakt gebruik van het SNMP-protocol voor het controleren van routers, switches, firewalls, sensoren en andere netwerkapparaten. Het is mogelijk om bandbreedte, gebruiker activiteit, hardware gebruik te controleren, en nog veel meer. NetCrunch kan actief prestatiemeters controleren, of passief SNMP traps van netwerkapparaten ontvangen. Het programma kan drempels instellen en beheerder berichten over hardwareproblemen. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het oplossen van problemen en voor lange termijn analyse. Het programma komt met een pre-gecompileerde MIB bibliotheek met meer dan 2500 MIB-modules waaronder Cisco, Nortel, 3Com, Alcatel enz.., maar kan nog veel meer beheren. Beheerders kunnen eenvoudig nieuwe MIB's aan de bibliotheek toevoegen met behulp van de ingebouwde MIB Compiler. De MIB-compiler is in staat om vendor MIB's specifieke kwesties op te lossen.

Applicatie monitoring (10e van 11 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

NetCrunch monitoort prestaties van applicaties die draaien op Windows of andere systemen (Linux, NetWare, Unix, enz.). Voor systemen zoals Windows of NetWare, haalt het programma prestatiegegevens op met behulp van -systeem protocollen (RPC, WMI, Win API, NCP). Voor andere systemen (Unix / Linux en andere) kan een SNMP-agent worden gebruikt.


Functionaliteiten:

Windows

NetCrunch monitoort applicaties die draaien op Windows hosts door het lezen van prestatiegegevens direct vanuit de besturingssysteemcounters. Voor elke beschikbaar applicatiecounter kunnen beheerders events configureren die notificaties of corrigerende acties initiëren. Als gevolg daarvan is het mogelijk om cruciale applicatiediensten te volgen waaonder directory services, web, e-mail-, database-en netwerkdiensten. Bijvoorbeeld voor Microsoft Exchange is het noodzakelijk om POP3 en SMTP-diensten, sommige Exchange prestatiecounters en Exchange Windows Services te monitoren.

 

NetWare

NetCrunch monitoort prestaties van applicaties die op NetWare-servers draaien. Beheerders kunnen applicatie-gerelateerde events instellen op netwerkdiensten waaronder POP-en SMTP om GroupWise applicaties te volgen. NetCrunch biedt een eenvoudige manier om te monitoren, waarschuwen en rapporteren over de prestaties van de NLM's. Om dat te doen, haalt NetCrunch prestatiegegevens uit native NetWare counters.


Network Services

Het programma levert uit de doos monitoring voor meer dan 65 TCP / UDP-netwerkdiensten en biedt definiëringsmogelijheden voor aangepaste service-monitoren. Beheerders kunnen bijna elke applicatie monitoren dat werkt als een netwerkservice door het bijhouden van de prestaties en beschikbaarheid van de dienst. Prestaties van de dienstverlening wordt gemeten op: * aantal pakketten verzonden en ontvangen * responstijd * % pakketten ontvangen en verloren * laatst verzonden / ontvangen tijd SNMP.
NetCrunch biedt uitgebreide monitoring van applicaties op systemen die SNMP v1, v2 of v3 ondersteunen. Door verwerking van SNMP-traps en het ophalen van informatie uit applicatie gerelateerde SNMP monitoren, kan NetCrunch controleren en waarschuwen op statistieken, zoals: * traffic gebruik * conversaties * fout voorwaarden * benutting van resources * responstijd * data vastlegging